วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แบบฟอร์การสมัคร Topup2rich


แบบฟอร์มใบสมัคร TOPUP2RICH
ชื่อ – สกุล (ไทย) ………………………………………………………………………
ชื่อ – สกุล (กังกฤษ) …………………………………………………………………..
เพศ : ………… วันเดือนปีเกิด : ………………………….. สถานะภาพ :………………………
บัตรประชาชน : …………………………….  e-mail : .............................................……………………………………………
ที่อยู่ : …………………………………………………………………………………………………..
จำนวน รหัสที่สมัคร  1,3,7,15 : …………….
รายละเอียดบัญชีธนาคารรับเงินค่าตอบแทน เช่น ธนาคารทหารไทย,ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,
ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : …………………………………………
เลขที่บัญชีธนาคาร : ………………………….. ประเภทบัญชี : …………………..................
ผู้สืบทอดมรดกทางธุรกิจ : ………………………………………  ความสัมพันธุ์ : ………………………..
ชื่อผู้แนะนำ : นายสราวุธ  ประคุณหังสิต                                     ชื่ออัพไลน์ : นายสุทธิจิต   มิตรสัมพันธ์
                       ( 13054293 )                                                                                (  13033368 )

ลงชื่อผู้สมัคร : ………………………………………..  วันที่สมัคร : ………………………….

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น